להשכרה

שטחי משרדים, מרפאות

וקליניקות בגדלים שונים