מפה נצ

מפה נצ

מפה

מפה

הדמיה2

הדמיה2

הדמיה

הדמיה

שלב א

שלב א

שלב ב

שלב ב

תכנית קומת קרקע ומסחר

תכנית קומת קרקע ומסחר

חלוקה ל - 4

חלוקה ל - 4

חלוקה ל - 8

חלוקה ל - 8

חלוקה ל-20 MY OFFICE

חלוקה ל-20 MY OFFICE