המגדל

המגדל

תכנית קומת קרקע ומסחר

תכנית קומת קרקע ומסחר

חלוקה ל - 4

חלוקה ל - 4

חלוקה ל - 8

חלוקה ל - 8

מפה

מפה

מפה

מפה